Stenengooiers naar de bus van Connexxion in Amersfoort

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid

Onderwerp: Eerste incident stenen gooien naar de bus van Connexxion in Amersfoort

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:
Eerder stelde de PVV-fractie al vragen over het onbestraft laten van de stenengooiers naar bussen van Connexxion. Met het laatste incident waarbij nu zelfs een ruit aan diggelen ging heeft de PVV-fractie wederom de navolgende vragen:

1. Hoeveel stenengooiers zijn naar aanleiding van het eerste incident intussen opgespoord en opgepakt?

2. Welke sancties heeft het OM deze gewelddadige daders intussen opgelegd?

3. Heeft GS intussen haar mening, dat er geen vervoersverbod kan worden opgelegd, de PVV stelde voor om deze vandalen, behalve sancties door het OM een vervoersverbod op te leggen, veranderd?

4. Is GS - na het nieuwste incident van stenengooien - intussen bereid om toch over te gaan tot het instellen van een vervoersverbod? Tenminste, als de daders opgespoord en aangehouden kunnen worden?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen