Advieskosten - vervolg

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: Advieskosten

Onderwerp: Advieskosten

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Bij het interpellatiedebat op 17 juni over het rapport van de Ombudsman gaf de Gedeputeerde aan dat er 75 gevallen waren binnen de provincie Utrecht die vergelijkbaar zijn met dat van de veehouder in Woudenberg. Reden om af te zien van de vergoeding van de kosten van de heer v.d. Lagemaat gelet op mogelijk grote financiële gevolgen voor de provincie.

De onderhandelingen met de heer V.d. Lagemaat waren in een afrondend staduim.

Wij stelden daar reeds vragen over. Wij vroegen een overzicht van alle betrokken gevallen. Wij kregen een uiterst vage uiteenzetting. Uit die antwoorden blijkt dat er in het geheel geen sprake was van 75 vergelijkbare gevallen. Tevens wordt er in de antwoorden gesproken over circa 75 gevallen, terwijl van 65 gevallen niet eens bekend is of er überhaupt advieskosten zijn gemaakt.

In het geval van de heer V.d Lagemaat heeft de provincie de wederpartij geadviseerd een adviseur in de arm te nemen.

De PVV-fractie heeft daarover de navolgende vragen:

1.
In hoeveel gevallen was er sprake van onderhandelingen in een afrondend stadium? M.a.w. de gevallen die vergelijkbaar zijn met die van de heer V.d. Lagemaat. Graag een overzicht,zoals eerder verzocht.

2.
In hoeveel gevallen was er daadwerkelijk onderhandeld? Graag een overzicht zoals eerder verzocht.

3.
In hoeveel gevallen was er sprake van oriënterende besprekingen? Graag een overzicht zoals eerder verzocht.

4.
Waarom rekent u voor dat het risico van de provincie € 750.000,00 bedraagt terwijl u in het geheel niet aangeeft om hoeveel gevallen het gaat die daadwerkelijk vergelijkbaar zijn aan die van de heer V.d. Lagemaat?

5.
Waarom kunt of wilt u niet exact aangeven om hoeveel gevallen het gaat?

Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend,
René Dercksen (PVV)