Fair Trade Provincie

Onderwerp: Fair Trade Provincie

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:

In uw vergadering van 11 december jl. stemde u in met de ambitie om Fair Trade Provincie te worden.

Daarover heeft de PVV-fractie de navolgende vragen:

 1. Kent u het artikel "Fair Trade chocolade met bittere smaak" uit het Nederlands Dagblad van 10 november 2011? Hierin staat dat de kopers van deze chocolade vooral de kantoren, salarissen en de zakenreizen in stand houden van de Fair Trade organisatie en geen bijdrage leveren aan het oplossen van de armoede van de cacaoboeren? Hoe interpreteert u deze conclusies?
 2. Kent u het onderzoek van Adam Smith Institute dat ook al tot vergelijkbare conclusies komt voor Fair Trade in het algemeen?
  http://www.adamsmith.org/sites/default/files/images/pdf/unfair_trade.pdf
  Dit insituut concludeert onder andere: Fair Trade is unfair: it seeks to reduce voluntary exchange to a governmentcontrolled privilege and to refuse agrarian societies the opportunity to become rich. By selling itself as the only option for the ethical consumer, Fairtrade directs the public away from new and exciting alternatives that may do much more good. Ultimately, for those who want to see the poor lift themselves.
  Hoe interpreteert u deze conclusies?
 3. Een andere conclusie: Fair trade is unfair. It offers only a very small number of farmers a higher, fixed price for their goods. These higher prices come at the expense of the great majority of farmers, who – unable to qualify for Fairtrade certification – are left even worse off. Acht u dit de bedoeling van Fair Trade? Zo ja waarom? Zo nee, waarom doet u er dan aan mee?
 4. Hoeveel extra belastinggeld gaat de titel Fair Trade Provincie de belastingbetaler kosten en heeft u het idee dat de belastingbetaler het er voor over heeft, daar waar 50 % van de Nederlandse huishoudens volgens het NIBUD grote moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen? Zo ja, waar leidt u dat uit af?
 5. Het zijn ongetwijfeld goede bedoelingen die er toe hebben geleid, maar bent u bereid om in de wetenschap dat het niets bijdraagt aan de beoogde doelen, af te zien van het inzetten van belastinggeld voor deze zogenaamd duurzame bedrijfsvoering? Zo nee, waarom bent u dan niet bereid deze feiten onder ogen te zien?

Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend,

René Dercksen (PVV)