Motie van wantrouwen tegen gedeputeerde de Vries


Naar aanleiding van het keer op keer nalatige gedrag van gedeputeerde de Vries in verband met de behandeling van de ernstige grondvervuiling in de gemeente Doorn heeft de PVV fractie in december 2014 een motie van wantrouwen tegen de intussen ex-gedeputeerde Ralph de Vries ingediend. Deze motie werd niet aanvaard.

Echter, met het eindigen van de Statenperiode 2011 – 2015 op 31 maart 2015 is de gedeputeerde de Vries alsnog vertrokken uit GS en kon niet rekenen op een nieuw mandaat als gedeputeerde voor de volgende Statenperiode van 2015 – 2019.

De PVV ziet dit feit als een verlate overwinning op ex-gedeputeerde de Vries en hiermee is onze motie van wantrouwen alsnog gehonoreerd.

december, 2014