Aanpak werkloosheid

De PVV fractie Provincie Utrecht meldt dat tijdens de Provinciale Statenvergadering van 18 mei haar motie (Motie 16) "Aanpak werkeloosheid" voor de eerste keer met algemene stemmen is aanvaard! Deze motie vraagt het College hoogste prioriteit te geven aan het verkrijgen van geld uit Brussel om dat samen met het onderwijsveld en de werkgevers binnen de EBU op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze in te zetten voor (her – of bij) scholing van werkzoekenden.