WAPENFEITEN van de provinciale fractie PVV Utrecht

De beelden van Jits Bakker behouden voor de Provincie Utrecht!

De PVV in de Prov.Utrecht heeft door vele gesprekken te voeren met de verantwoordelijke gedeputeerde en andere belanghebbende partijen, uiteindelijk bewerkstelligd dat de beelden verzameling van Jits Bakker voor het Utrechts Landschap en dus voor de mensen in de Provincie Utrecht behouden kunnen blijven.

Lees verder

Motie van wantrouwen tegen gedeputeerde de Vries


Naar aanleiding van het keer op keer nalatige gedrag van gedeputeerde de Vries in verband met de behandeling van de ernstige grondvervuiling in de gemeente Doorn heeft de PVV fractie in december 2014 een motie van wantrouwen tegen de intussen ex-gedeputeerde Ralph de Vries ingediend. Deze motie werd niet aanvaard.

Lees verder

Aanpak werkloosheid

De PVV fractie Provincie Utrecht meldt dat tijdens de Provinciale Statenvergadering van 18 mei haar motie (Motie 16) "Aanpak werkeloosheid" voor de eerste keer met algemene stemmen is aanvaard! Deze motie vraagt het College hoogste prioriteit te geven aan het verkrijgen van geld uit Brussel om dat samen met het onderwijsveld en de werkgevers binnen de EBU op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze in te zetten voor (her – of bij) scholing van werkzoekenden.