Op 12 februari 2018 is de volgende motie van PVV en SGP aangenomen:

 

Motie, heropen onderhandelingen met de gemeente Utrecht

 Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 12 februari 2018 ter bespreking van het Auditrapport Uithoflijn;

 


Naar aanleiding van het keer op keer nalatige gedrag van gedeputeerde de Vries in verband met de behandeling van de ernstige grondvervuiling in de gemeente Doorn heeft de PVV fractie in december 2014 een motie van wantrouwen tegen de intussen ex-gedeputeerde Ralph de Vries ingediend. Deze motie werd niet aanvaard.

Echter, met het eindigen van de Statenperiode 2011 – 2015 op 31 maart 2015 is de gedeputeerde de Vries alsnog vertrokken uit GS en kon niet rekenen op een nieuw mandaat als gedeputeerde voor de volgende Statenperiode van 2015 – 2019.
De PVV ziet dit feit als een verlate overwinning op ex-gedeputeerde de Vries en hiermee is onze motie van wantrouwen alsnog gehonoreerd.

december, 2014

De PVV fractie Provincie Utrecht meldt dat tijdens de Provinciale Statenvergadering van 18 mei haar motie (Motie 16) "Aanpak werkeloosheid" voor de eerste keer met algemene stemmen is aanvaard! Deze motie vraagt het College hoogste prioriteit te geven aan het verkrijgen van geld uit Brussel om dat samen met het onderwijsveld en de werkgevers binnen de EBU op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze in te zetten voor (her – of bij) scholing van werkzoekenden.

mei, 2015

Tweets van Provinciale Statenfractie PVV Utrecht

René Dercksen

RT @Else4Weekblad: Uit vrees voor nieuwe aanslagen is beroemde kerstmarkt in hartje Berlijn omgebouwd tot een vesting. Sommige Berlijners z…

by René Dercksen

nieuwsbrief2