Statenleden

1. René Dercksen

renedercksen
Fractievoorzitter

René is verantwoordelijk voor de dossiers: Bestuur, Europa, Strategie, Middelen en Energietransitie. René is lid van de Cie. BEM, MME en sub cie. Europa en Werkgevers                                      

Plaats: Bosch en Duin

 

 

Mail René!

2. Han IJssennagger

hanijssennagger
Statenlid

Han is verantwoordelijk voor de dossiers: Mobiliteit, Economische zaken, (waaronder Kantorentransformatie en Winkelleegstand) Bestuur en Financien (jaarrekening) Han is voorzitter van de Cie. BEM en lid van de Cie. MME

 Plaats: De Bilt

 

 

Mail Han!

3. Elly Broere

Elly Broere foto
Statenlid

Elly is verantwoordelijk voor de dossiers: Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling, Leefbaarheid kleine kernen en Cultuur en Cultureel erfgoed. Elly is lid van de Cie. RGW

 

Plaats: Soest

 

 

Mail Elly!

4. Wim Ubaghs

 
wimubaghs
Statenlid

Wim is verantwoordelijk voor de dossiers: Energie transitie, Bodem en water, Millieu, Recreatie, Natuur en IBT. Wim is lid van de Cie. MME en RGW                                     

 

Plaats: Maarssen

 

Mail Wim!

5. Henk van Deún

 
henk-van-deun
Commissielid

Henk van Deún is verantwoordelijk voor de dossiers:Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevinsvisie, Leefbaarheid kleine kernen, Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling en Cultuur en cultureel erfgoed. Henk is lid van de Cie. RGW

Mail Henk!

 

Fractie – en beleidsmedewerker

6. Joost Ketjen

jketjen
 

Joost Ketjen is sinds 2012 werkzaam als fractie – en beleidsmedewerker van de PVV Statenfractie in de Provincie Utrecht.

Voor verdere informatie en vragen aangaande de fractie kunt u contact met hem opnemen

Contact: tel: 030-2582101
Mobiel: 06-41723211

 Mail Joost!

Statenverkiezingen 2019

meld je aan

Verkiezingsprogramma

VerkiezingsprogrammaUtrecht-download

banner-vrijwilligers

PVV-Utrecht-Flyer-Voorkant-definitief

nieuwsbrief2

banner-talent