Biografie Henk van Deún

Henk van Deún is na de politieschool gaan werken bij de Politie in Utrecht. Na daar 9 jaar bij de recherche te hebben gewerkt, maakte hij de overstap naar de Sociale Recherche om fraude te bestrijden. Vanaf 2008 is hij als Sr. coördinator Sociale Recherche werkzaam in het westelijk deel van de provincie Utrecht. Hij is daarnaast voorzitter van het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs in Nederland; kaderlid, arbeidsvoorwaarden adviseur en Sr. vakbondsconsulent bij de FNV. Ook is hij voorzitter van een klachtencommissie, trainer en adviseur op het gebied van digitale forensische opsporing.

Biografie Wim Ubaghs

Statenlid
Wim Ubaghs (1960) rondde in 1987 zijn studie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam succesvol af. Na eerst 3 jaar werkzaam geweest te zijn bij Vendex is hij vanaf 1990 werkzaam als adviseur. De eerste jaren als financieel adviseur, sinds eind vorige eeuw als kwaliteits- en veiligheidsadviseur. Hiervoor rondde hij in 2003 de post HBO opleiding Hogere Veiligheidskundige af en sinds 2006 is hij officieel als veiligheidskundige gecertificeerd.
Wim is vanaf het eerste begin betrokken bij de PVV. Vanaf 2006 als vrijwilligerscoördinator voor de provincie Utrecht. In 2011 is hij toegetreden tot de provinciale PVV fractie, eerst commissielid en vanaf 2012 als Statenlid.

Commissies
Milieu, Mobiliteit en Economie
Ruimte, Groen en Water
Subcommissie Interbestuurlijk Toezicht

Biografie Elly Broere

Statenlid
Elly Broere (1944) heeft na de middelbare school haar aandeel in het nageslacht verzorgd en was daarna van 1976 tot 1989 trainer sociale vaardigheden bij Organisatiebureau voor Training en Organisatieontwikkeling (OTO) en docent bij het Video Education Center. Vervolgens account manager bij Applied Learning voor interactieve leersystemen.
Toen via omwegen (directie)secretaresse bij ingenieursbureau Witteveen+Bos.
Elly is sinds de verkiezingen van 2011 voor Provinciale Staten actief voor de PVV.


Commissies
Ruimte, groen en water
Wonen, maatschappij en cultuur

Biografie Han IJssennagger

Vice-fractievoorzitter
Han IJssennagger (1948) rondde in 1975 zijn studie (kwantitatieve bedrijfsleer) aan de Technische Universiteit van Delft af. Na een korte periode bij het ministerie van Economische Zaken is hij van 1978 tot 2006 zelfstandig ondernemer geweest in de ICT. Vanaf 1998 is Han achtereenvolgens wethouder en raadslid en weer wethouder en raadslid geweest in de gemeente De Bilt. Han is in 2014 herkozen als raadslid.
Han is sinds de verkiezingen van 2011 voor Provinciale Staten actief voor de PVV.

Commissies
Bestuur, Europa en Middelen
Mobiliteit, Milieu en Economie
Ad-hoc commissie Pakketstudies
Subcommissie voor de Jaarrekening en XL (subsidies)

Biografie René

Fractievoorzitter
René Dercksen (1962) rondde in 1985 zijn studie aan de HEAO (commerciële economie) in Rotterdam succesvol af waarna hij zijn dienstplicht vervulde. Tevens behaalde hij zijn makelaars- en horecapapieren.
Vervolgens is hij zijn gehele werkzame leven actief in het vastgoed, sinds 1997 als zelfstandig ondernemer.
René is sinds de verkiezingen van 2011 voor Provinciale Staten actief voor de PVV.

Commissies
Bestuur, Europa en Middelen
Werkgroep Europa