Kadernota juni 2017

Vz

Het gaat goed met de provincie Utrecht. Je kan geen nota of brochure openslaan of het college slaat zich met tromgeroffel op de borst. Het gaat goed met de provincie Utrecht.

Het bevestigt daarmee wat de PVV betreft slechts dat het ronddoolt in een eigen paralel universum, dat het opgesloten zit in de eigen politieke cocon.

Hoezo het gaat goed? Twee media hebben verslag proberen te doen vanuit Kanaleneiland. Ze werden beschimpt, belaagd. Eén cameraploeg werd tot op de deur van het politiebureau achtervolgd toen ze opnamen maakten bij een moskee. De achterruit van de auto sneuvelde. Hoezo het gaat goed?

Wij krijgen mail van een alleenstaande vrouw in Overvecht dat ze bijna dagelijks wordt belaagd, aangereden. Mensen klagen dat ze niet kunnen slapen omdat ’s-nachts de wijk tot leven komt en dealers uit hun holen kruipen met grote overlast tot gevolg. Tot in het portiek. Fijn als je één van de weinigen bent die daar gewoon de volgende dag naar zijn werk moet. En de politie. Die heeft allang de witte vlag gehesen. Die bezoeken iftars en eten daar wat middeleeuws gemartelde dieren om de kloof naar de seculiere Nederlandse samenleving nog wat verder te vergroten en de eigen geloofwaardigheid verder te ondermijnen. Tijd voor het opnemen van aangiftes hebben ze niet, behalve voor eigen politieke doelen.
Hoezo het gaat goed?

De salafistische moskeeën etteren in Overvecht voort. Haatsjeiks houden preken waar lasterend over Nederland en het Westen wordt gesproken, net als over homo’s en ongelovigen, waar wordt uitgedragen dat kinderen niet mogen zingen. En de gemeenteraad uit weer eens wat zorgen, maar verkeert verder in comateuze toestand. Hoezo het gaat goed?

Een jongedame wordt voor de ingang van een moskee aangerand, terwijl omstanders instemmend toekijken. De onderwereld vermengt zich met de bovenwereld. Autobranden zijn aan de orde van de dag. Bussen worden bekogeld.

Maar hier verzamelen zich politici die elkaar enthousiast op de schouder slaan, want het gaat zo goed in Utrecht.

De bevolking van West Europa wordt vervangen. Dagelijks halen landen van de EU en zogenaamde NGO’s gesponsord met subsidie en de postcodeloterij, gelukszoekers op, waardoor er ook nog eens duizenden verdrinken. Direct gevolg van het EU-beleid en die NGO’s. En van die illegalen zijn meer dan 80% jonge mannen. Wat zou er mis kunnen gaan?

Vrouwen en meiden in West Europa worden lastiggevallen, nagesist, aangerand, verkracht, gewurgd en opgeblazen en vz niet als gevolg van een natuurverschijnsel, maar als gevolg van politieke keuzes. Keuzes die alle partijen behalve de PVV maken. Partijen die hier in PS zitten. Waarmee ook deze statenleden verantwoordelijk zijn voor de omvolking van wijk na wijk. Verantwoordelijk voor de islamterreur die de westerse wereld teistert. Want ook leden van Provinciale Staten ondersteunen partijen die de overgang naar Eurabië volop ondersteunen. Ook zij zijn verantwoordelijk voor een moreel, cultureel en financieel faillissement van dit land.

Ook door deze leden van provinciale staten staan onze mensen langer op de wachtlijst voor een huurwoningen. Komt er onherroepelijk een einde aan de verzorgingsstaat en wordt er keihard bezuinigd op de ouderen, maar heet je Mohammed en kom je uit Somalië dan is je bedje gespreid. Hoe je het ook wendt of keert, ook deze statenleden en leden van het college zijn daarvoor verantwoordelijk. Verantwoordelijk voor de vernietiging van onze welvaartsstaat, voor de vernietiging van onze vrijheid.
Want het gaat zo goed in Utrecht.

Vz,

Het zijn de partijen die verbinding propageren, daar waar ze echter op diverse terreinen afstand creëren. Op tal van thema’s ook provinciaal niveau. Ik zal er een aantal bespreken.

Ten eerste vz, de structuurvisie. Tal van burgemeesters kwamen hier smeken om wat meer woningen te mogen bouwen. Meer te mogen bouwen aan de randen van hun gemeenten en steden om de eigen mensen een plek te geven in de gemeente waar ze zijn opgegroeid. Waar hun sociale leven zich afspeelt, waar hun familie woont. Want als Nederland bomvol is en dat is het, zijn de steden en gemeenten dat ook.

Vz, die burgemeesters werden als kleine jongens weggestuurd. Arrogant werden ze de deur gewezen door dit college. Die mensen die in hun eigen geboorteplaats willen blijven wonen die zoeken het maar uit. Kom je uit Afrika, betaal je wat smokkelaars een paar duizend euro, dan wordt je opgehaald en is verder niets te dol. Alle partijen hier, behalve de PVV, spannen zich dan tot het uiterste in om het hen naar de zin te maken. Nederlanders zijn gedegradeerd tot minderwaardige burgers, maar voor gelukszoekers worden huizen geregeld, inboedels, uitkeringen en als het niet snel genoeg gaat stelt de PvdA nog wat vragen. Kosten noch moeite worden gespaard, maar onze eigen mensen staan in de kou. Die mogen het uitzoeken. Die mogen betalen en hun mond houden en ergens anders een huis gaan zoeken. De Nederlandse samenleving wordt afgeschaft, onze geschiedenis herschreven, want het gaat zo goed in Utrecht.

Het getuigt natuurlijk ook van een totaal gebrek aan visie. De bevolking groeit en groeit door die open grenzen en de toestroom van gelukszoekers, maar er mag alleen in de stad gebouwd worden en niet daarbuiten. De Raad voor de Leefomgeving wil meer groen in en om de stad want dat is gezond, maar dit college creëert mensenreservaten, waar elk stukje ruimte in de stad moet worden vernietigd.

Het kabinet wil 1 miljoen nieuwe woningen. Dit college creëert onleefbare steden.

Over gebrek aan visie gesproken. U weet nog wel een aantal jaren geleden, in de crisis, nam het aantal auto’s niet toe en links kraaide de victorie. Iedereen kiest voor de bakfiets dacht men, iedereen kiest voor alternatief vervoer. Maar intussen laten de cijfers weer het ongelijk van links zien. Het aantal auto’s neemt weer toe. En wat waren wij blij toen die doortastende Gedeputeerde Van Lunteren als blijk van daadkracht geld vrijmaakte voor de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen. Afijn zes jaar later: Er is nog niets gebeurd, want de brug bleek te oud voor verbreding. Waarom was dat niet bekend? We weten van elke vierkante meter welke boom er staat en waarom, maar als een brug te oud is dan is dat onbekend. Hoe kan dat? En waarom legt GS een nieuwe Rijnbrug, als die er ooit een keer komt, niet op een plek die rekening houdt met de feiten, met de toename van het autoverkeer? Waarom kijkt GS niet verder dan de GroenLinks neus lang is en legt het die brug niet op een plek die anticipeert op de verdere toename van het autogebruik?

Graag een reactie.

Begroting 2017

Vz,

Dit is al weer de 6e begroting die ik mag becommentariëren maar veel verandert er al die tijd niet.

GroenLinks is blij met ecoducten zonder damherten, wilde zwijnen en edelherten. De VVD is blij dat de MRB niet wordt verhoogd terwijl in die 6 jaar ze zijn gestegen van 108 miljoen in 2012 naar 118 miljoen in 2016 en dat voor een provincie met weinig provinciale wegen. Per kilometer provinciale weg zijn we nog steeds één van de duurste.

Het CDA is blij met, met, misschien met de Trots op mijn Dorp Verkiezing die dan weer niet zo mag heten omdat D66 een fatwa heeft uitgesproken over het woord TROTS. En of D66 blij is, is niet vast te stellen want D66 verklaarde een aantal maanden geleden dat hun verkiezingsprogramma een jaar na dato niet mee geldig was. Welkom in de provinciale politiek.

 Vz,

Mijn bijdrage kent een paar blokken. Straks iets over de economie, mobiliteit, natuur, maar laten we beginnen met de klimaathysterie.

 We ontkomen er niet aan want ook de nieuwe begroting is er voor een belangrijk deel op gebaseerd.

 Vz, Het is goed dat het college intussen bevestigt dat de opwarming van de aarde, als die er zou zijn, ons land al 20 jaar lang links laat liggen. De cijfers van het KNMI bewijzen het. Maar zegt het college, op de Noordpool wordt het warmer dus er valt hier meer regen. Vz het is jammer dat er niemand in de lach schiet want dat is onwetenschappelijke prietpraat. Elk bewijs voor deze stelling ontbreekt.

 Daarnaast hadden valse klimaatprofeten als Al Gore tien jaar geleden voorspeld dat in 2013 de Noordpool ijsvrij zou zijn. Maar helaas hij zat er een tikje naast. 5 miljoen vierkante kilometer om precies te zijn. 120 keer Nederland. Maar wat scheelt het.

 En vz, het college conformeert zich  aan het energieakkoord en het vrijblijvende klimaatakkoord, dus ik zou heel graag van de Gedeputeerde willen weten, welke apocalyptisch hel en verdoemenis ons staat te wachten als de aarde twee graden opwarmt. En aangezien er al 1 graad bij is gekomen, wat gebeurt er als er nog een graadje bijkomt. Even voor de goede orde, de temperatuur in Nederland schommelt tussen de -15 / -20 en de 35 graden.

 Ik neem aan dat de Gedeputeerde zich in de materie heeft verdiept en daar uitsluitsel over kan geven, want het kan toch niet zo zijn dat bestuurders zich achter een “opdracht is opdracht” van het Rijk verschuilt. Dus wat staat ons te wachten met die ene graad?

 Vz de klimaatgekte heeft velen in hun greep. Velen weigeren zelf na te denken. Zo ontstond in 2007 de hype om palmolie in onze elektriciteitscentrales te gooien, samen met bakken subsidie uiteraard. Daartoe werd dan oerwoud in Indonesië gekapt om plantages aan te leggen. Voor palmolie, de olie met de hoogste voedingswaarde die er is. Maar ja, we noemden het duurzaam dus het gaf zo’n goed gevoel.

 Subsidie op hybride auto’s. Het kostte de staatskas 6 miljard en vanwege de subsidie werden auto’s van heinde en verre naar Nederland gesleept want hier kon de auto-industrie de beste marges maken. En hielp het, nee natuurlijk niet, zelfs een staatssecretaris van dit kabinet bevestigde dat. Maar ja, we noemden het duurzaam dus het gaf zo’n goed gevoel.

 En in Nederland gaan we 4 miljard euro belastinggeld in brand steken samen met biomassa. Biomassa is de nieuwe palmolie. Het is nu zelfs tot de burelen van D66 doorgedrongen dat het wellicht niets met duurzaam te maken heeft. We hadden het er al eerder over.

 Bossen worden gekapt en een belangrijke grondstof namelijk hout, wordt niet meer als grondstof gebruikt, maar met stookolie verscheept want iemand heeft bedacht dat het duurzaam zou zijn. En dat voelt zo goed. En dan hoef je niet meer na te denken.

 Maar Vz., niets is minder waar. De rapporten wijzen uit dat de uitstoot van een biomassacentrale schommelen van 2 tot 3 keer van die van een gascentrale en dan zit je dus op het niveau van een kolencentrale en dit college heeft in alle wijsheid besloten dat die midden in de stad Utrecht moet komen. GS verleende een vergunning. Voor een centrale op Lage Weide. In de stad van de milieuzone. In de stad van de strijd tegen open haarden. In de stad waar bij een restaurant terrasverwarmers worden verboden. Waar men met warmtecamera’s rondrijdt om te kijken of uit jouw bovenlichtje geen warmte ontsnapt. In die stad zet men een mega open haard neer. Want die noemen we duurzaam. Dat voelt zo fijn. Voorzitter. Volstrekt idioot

 Die energie is ten eerste totaal overbodig, draait de centrale alleen op subsidie en daarnaast kan hout volgens de vergunning het uit Zuid-Amerika en Afrika worden aangevoerd. Hoe duurzaam wilt u het hebben.

 En de PVV wil de bewoners steunen die hiertegen protesteren en wij roepen het college via een motie op samen met de bewoners te komen tot een onafhankelijk onderzoek van de uitstoot van de Eneco biowarmtecentrale

en misschien wil iemand van het RIVM dan ook nog even uitrekenen hoeveel maanden korter de Utrechters gaat leven door deze uitstoot. Dat doen ze graag, bij het RIVM. Daarom twee moties.

Hoewel het niet eenvoudig bleek om de gegevens van de Veiligheidsregio los te krijgen, heeft PVV Utrecht de hand weten te leggen op alle autobranden van de afgelopen twee jaar in de Provincie Utrecht.

Fractievoorzitter René Dercksen:”Natuurlijk zijn niet alle autobranden aangestoken, maar als je de branden op provinciale en snelwegen elimineert én kijkt hoeveel branden er ’s-nachts zijn geweest kom je op een duizelingwekkend aantal.  Met ca. 100 aangestoken autobranden in alleen de stad Utrecht in 2015 zitten we niet ver naast de werkelijkheid”.

PVV Utrecht roept lokale bestuurders op om niet alleen op nieuwjaarsdag te roepen dat het verschrikkelijk is, maar om daadwerkelijk maatregelen te treffen om de daders te pakken op te sluiten en aansprakelijk te stellen voor de schade. De sociale schade is groot en het vertrouwen in de rechtsstaat wankelt.

Hier het overzicht  en  Zie ook het artikel in het AD 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

gemeenten utrecht staand

Verkiezingsprogramma

VerkiezingsprogrammaUtrecht-download

Tweets van Provinciale Statenfractie PVV Utrecht

René Dercksen

RT @rejialex7: 🇮🇹Italy : Muslim Migrant destroys 4 churches in Rome.😡 Democrats & our media keep telling us that we need such skilled peopl…

by René Dercksen

René Dercksen

RT @Martinbosma_pvv: D66 heeft niet zoveel meer met verkiezingen: “Als de uitslag ons niet aanstaat, doen we lekker niet meer mee.” https:/…

by René Dercksen

banner-vrijwilligers

nieuwsbrief2

banner-talent