De PVV fractie heeft in nauwe samenwerking met de PvdA en SP in Provinciale Staten van Utrecht voor elkaar gekregen, dat de dienstautoregeling flink versoberd wordt. Geen privé reisjes meer van en naar een vakantieadres. Ook hopen we, dat de bestuurders de vele extra kilometers die de chauffeurs vaak in een verder lege auto moeten afleggen, zullen meenemen in de afweging om ook eens een taxi te nemen. Andere provincies volgen ons voorbeeld.

Read More