Utrecht loopt onder leiding van de PVV voorop bij aanpak dienstauto’s

De PVV fractie heeft in nauwe samenwerking met de PvdA en SP in Provinciale Staten van Utrecht voor elkaar gekregen, dat de dienstautoregeling flink versoberd wordt. Geen privé reisjes meer van en naar een vakantieadres. Ook hopen we, dat de bestuurders de vele extra kilometers die de chauffeurs vaak in een verder lege auto moeten afleggen, zullen meenemen in de afweging om ook eens een taxi te nemen. Andere provincies volgen ons voorbeeld.

Daarnaast gaat er onder druk van politiek en media steeds kritischer gekeken worden naar de overige kostendeclaraties. Ook in de Provincie Utrecht zullen we de bonnetjes steeds scherper op nut en noodzaak gaan beoordelen. Gelukkig merken we dat nu overal om ons heen bestuurders met soms excessieve uitgaven aan de schandpaal worden genageld. Langzaamaan gaat het bij iedereen doordringen, dat graaigedrag in deze economisch moeilijke tijden niet meer kan.