Interpellatiedebat windmolens

Interpellatiedebat windmolens

De PVV-fractie in Provinciale Staten van Utrecht heeft voor 29 september a.s. een interpellatiedebat aangevraagd over de ellende die windmolens in de provincie Utrecht veroorzaken.

De PVV-Utrecht zal er voor pleiten dat de rol van de bewoners groter wordt en niet meer kan worden genegeerd, dat windmolens op grotere afstand van woningen worden geplaatst, zoals in tal van landen al gebruikelijk is en dat er streng toezicht is op de naleving van de voorschriften.
Fractievoorzitter René Dercksen: "Er staan windmolens op korte afstand van woningen waar mensen overlast van ervaren, woningen worden minder waard, maar de bewoners worden niet gehoord en serieus genomen. Het lijkt er op dat Eneco de plaats van het gemeentebestuur in Houten, Nieuwegein en Vianen volledig heeft overgenomen. Daar willen we wat aan doen."

De les van alle partijen van de bijeenkomst van de bewonersorganisatie op 22 september jl. was dat de bewoners eindelijk gehoord dienen te worden. "Wij bieden die partijen maandag de mogelijkheid de daad bij het woord te voeren. Ik laat me graag verrassen, maar ik vrees dat ze de bewoners een dag later al weer vergeten waren" aldus René Dercksen.