Open brief aan Burgemeester Naafs van Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

T.a.v. de burgemeester de heer G.F. Naafs
Postbus 200
3940 AE DOORN 

 

Utrecht,                        19 mei 2014

 

Betreft,                         Asielzoekerscentrum Overberg

 

Geachte heer Naafs,

Naar aanleiding van berichten in de media dat er in uw gemeente, te weten in Overberg, een groot asielzoekerscentrum zal worden gevestigd vragen wij uw aandacht voor het volgende.

De voormalige jeugdgevangenis in Overberg gaat dienst doen als asielzoekerscentrum. Er zullen 200 jonge asielzoekers van onder de 18 worden gehuisvest en later nog eens gezinnen. Daarmee zullen 400 mensen zich in Overberg vestigen op een bestaande populatie van 1.380 inwoners, maar in de directe omgeving zelfs slechts 250. Kortom, een zeer groot deel van de inwoners van Overberg zal straks bestaan uit Eritreërs, Syriërs en Somaliërs.  Landen met een cultuur die veelal haaks staat op de onze. Over het feit dat het hier nagenoeg veelal economische vluchtelingen betreft die hier via mensenhandel en asielindustrie terecht komen zullen wij niet uitgebreid uitweiden. Echter, er zijn zelfs geluiden dat de asielzoekers leningen hebben afgesloten om de smokkelaars te betalen en dat zij onder dwang deze leningen dienen terug te betalen van (o.a.?) hun toelages in Nederland. Aangezien familie van deze mensen in het land van herkomst verblijft, kunt u zich een wellicht een beeld vormen over welke soorten van dwang wij spreken.

Het kan niet anders dan dat dit een ontwrichtende uitwerking zal hebben op de Overbergse gemeenschap. Het is niet voor niets dat inwoners uit uw gemeente zich met grote zorgen zich bij ons melden. Zij ervaren uw beslissing als een regelrechte ramp.

Rond de locatie zijn er geen voorzieningen, geen openbaar vervoer en parkbeheerders hebben laten weten dat het gebied niet geschikt is voor een zeer groot aantal fietsers. Kunnen vrouwen nog wel een rondje joggen in de bossen of hun hond uitlaten? Woningprijzen kelderen nog verder. Daarnaast is in Leersum, ook in uw gemeente, al een asielzoekerscentrum met een capaciteit van 500 personen. Daar waar het uw taak is om op te komen voor uw inwoners, lijkt het er op dat u deze taak volledig verwaarloost.

Recentelijk moest een gezin uit Woudenberg verhuizen daar zij de onafgebroken overlast van de Eritreërs buren niet meer konden verdragen. Uit het Algemeen Dagblad: “Dag en nacht gegil, gebonk en tv-kabaal bij je buren die aan de andere kant van de muur zitten, dat is op den duur niet vol te houden, ik slik kalmerende middelen omdat ik te opgefokt raak. We hebben geen nachtrust meer. Ik heb al eens op het punt gestaan uit mijn dak te gaan, maar heb me met moeite in kunnen houden.” De burgemeester en woningcorporatie weigerden wat voor deze mensen te betekenen!

 De PVV-fractie in de provincie Utrecht heeft de navolgende vragen:

In hoeverre heeft u de belangen van uw eigen inwoners laten meewegen in de beslissing om deze asielzoekers op te vangen, zelfs zonder ook maar met de omwonenden te hebben overlegd?

Hoe gaat u garanderen dat de bewoners van uw gemeente een onbelemmerd woongenot hebben?  Hoe gaat u eventuele overlast en criminaliteit monitoren en bestrijden? Welke maatregelen gaat u treffen om uw eigen inwoners te garanderen dat zij niet de lasten gaan dragen van de onbeperkte opengrenzenpolitiek van de eurofiele politici en de EU?

Maar de meest belangrijke vraag blijft: Heeft u überhaupt wel aan de belangen van uw eigen inwoners gedacht? Bewoners voor wie u geacht wordt op te komen.

Uw reactie stellen wij zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,

Namens de PVV-fractie in de Provincie Utrecht

 

R.G.J. Dercksen