Ombudsman

Ombudsman

Op 14 juni 2014 vroeg de PVV-fractie aandacht voor een varkenshouder in Woudenberg. Hij vroeg   compensatie voor de door hem gemaakte advieskosten, toen bleek dat de provincie de door haar geïnitieerde plannen  om hem te laten verhuizen  weer schrapte.

De provincie weigerde hem deze kosten te vergoeden, waarna de varkenshouder de Ombudsman aan zijn zijde vond die het handelen van de provincie als onredelijk en niet behoorlijk betitelde. Vorig jaar verweerde de Gedeputeerde zich met het argument dat er 75 vergelijkbare gevallen à € 10.000,00 waren en dat daarmee het risico voor de provincie € 7,5 ton zou bedragen.

Uit onderzoek bleek dat noch het aantal vergelijkbare gevallen juist was, noch het bedrag van €10.000,00 per geval. Daarnaast stelde de ombudsman vast dat precedentwerking geen juridische grond is om een schadevergoeding te weigeren en verzocht hij de provincie zich te houden aan de “schadevergoedingswijzer”. Dat is de handleiding voor overheden om schadevergoedingen te beoordelen.

De Gedeputeerde had echter geen boodschap aan alle (juridische) argumenten van de Ombudsman en bleef van mening dat de hardwerkende ondernemer maar naar de rechter moest gaan, wetende dat hij als Gedeputeerde uit de portemonnee van de belastingbetaler een dure advocaat kan betalen, terwijl deze ondernemer daar hard voor moet werken. Kortom, een staaltje onvervalste oude politiek.

Nog onthutsender was het dat onze motie die de provincie opriep om zich te houden aan de “schadevergoedingswijzer” van de Ombudsman, die overheden oproept om vooral redelijk te zijn, alleen door de CU, PvdD en de SP werd gesteund. Goed om te onthouden als u zich afvraagt wie zich nu wel en wie zich nu niet achter de (hardwerkende) burgers en ondernemers in onze provincie schaart.

René Dercksen, Fractievoorzitter PVV Provincie Utrecht