Verklaring

 

VERKLARING

Naar aanleiding van de ontstane ophef over uitspraken van onze partijleider verklaart de Utrechtse PVV-fractie als volgt:

De fractie van de PVV in Provinciale Staten van Utrecht laat zich in haar doen en laten primair leiden door de belangen van de PVV-kiezers. De PVV is de enige partij die de problemen benoemt die ontstaan door de immigratie, de Islam, de groepen die de samenleving ontregelen, etc. Iedereen kent sinds de oprichting van de PVV onze standpunten en de bijbehorende context.

De PVV-fractie in de provincie Utrecht heeft nooit een groep mensen verantwoordelijk gehouden voor het gedrag van een deel van de groep en zal dat ook nooit doen, hoe groot of klein dat deel van de groep ook is of welke achtergrond die groep ook heeft. Wij waren er van overtuigd en in die mening zijn wij gesterkt, dat dit ook nooit de intentie is geweest van de betrokken uitspraak. Wij wensen dan ook de feiten te scheiden van de hetze.

Wij onderschrijven het PVV-verkiezingsprogramma, waaronder het denaturaliseren van criminelen met een dubbel paspoort.

Wij blijven ons inzetten voor de kiezers die op de PVV hebben gestemd, kiezers voor wie de PVV vaak de laatste (politieke) strohalm is. Die laten wij niet in de steek.

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

(Sir Winston Churchill)

PVV-fractie Provincie Utrecht