PVV Utrecht wil verlaging motorrijtuigenbelasting

Het nieuwe kabinet heeft in navolging op het Kunduz-akkoord wederom draconische belastingverhogingen in petto. Ook de automobilist, de nationale melkkoe, is wederom de pineut. Na de BTW-verhoging in oktober volgen nu weer accijnsverhogingen op LPG (de schoonste brandstof) en diesel. De PVV-fractie in de Provincie Utrecht, zal bij de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten op 12 november a.s. het college voorstellen om het provinciale deel van de motorrijtuigenbelasting te verlagen met 2 %.

Fractievoorzitter René Dercksen: “De motorrijtuigenbelasting is de enige directe belasting die de provincie int en dus de enige manier om de belastingbetaler een beetje te compenseren voor het ongegeneerde gegraai in de portemonnee van de automobilist en hardwerkend Nederland. Wij zouden het graag nog veel verder verlagen, maar wellicht dat op dit niveau een meerderheid kan worden gevonden in de staten”.

De PVV-fractie zal tijdens het debat aangeven hoe het bedrag van ca. € 2 miljoen gedekt zal worden. Maar de mogelijkheden daarvoor zijn legio.